PLAMEN

KOVAČKA RADIONICA

Get Adobe Flash player

PROIZVODI

DELOVI ZA SETVOSPREMAČE

5170

5170

S opruga 10m

5171

5171

S opruga 12m

5172

5172

Držač daske

5173

5173

S opruga germinatora mala

5174

5174

S opruga germinatora velika

5175

5175

S opruga RAU

5176

5176

Kopljasta motičica

5177

5177

Pačja šapa 105

5178

5178

Pačja šapa samooštreća 105

5179

5179

Velika pačja šapa

5180

5180

Velika pačja šapa samooštreća

5181

5181

Motika za špartač za S oprugu

5182

5182

Držač S opruge

5183

5183

   Držač S opruge

5184

5184

     Žica rotora

5185

5185

Kućište sa ležajem rotora

5186

5186

Šraf 10m

5187

5187

Šraf 12m mašinski

5188

5188Šraf ekscentrični

5189

5189

Kopljasta motičica za germinator manja

5214

5214

Bolcna za berač Zmaj 222

5215

5215

Šraf za berač Zmaj 214

5216

5216

Šraf za berač Zmaj 223+224